FantastiCeramics by Henriette Greidanus

Henriette Greidanus

EnglishCeramiciste Henriette Greidanus makes sculptures that surprise, often with a humoristic twist, and sometimes, a bit of malice. Her subjects refer to the tension between fantasy and the way we observe, interpret and form our world and our identity. What is strange and what do you recognize? Why do we see what we see and is this the reality? What if we would perceive (our) reality in a different way, would we lead a different life?

Henriette's figures have narrative elements. She grew up on a remote farm in western Canada. Surrounded by an overwelming nature, wild animals, mysterious shadows and sounds, she lived in a world that easily blended into the fairy land in much read books. Her images find their inspiration in this lost world and search for the universal emotions and values of humankind.

In the past society and its individuals were connected by shared stories depicting values and ideals, desirable characteristics. Modern society lacks these necessary collective stories, myths and legends. The sculptures stir the imagination and challenge viewers to create their own life stories and legends, consequently creating a window to society.
Henriette Greidanus also accepts commissions, giving a tangable representation of  personal stories.

FrançaisLa céramiste Henriette Greidanus fait des sculptures qui provoquent un effet de surprise. Dans ces travaux humour et malice alternent. Ses sujets évoquent la zone de tension entre la fantaisie et la façon dont nous observons, interprétons et constituons notre monde. Qu’est-ce qui est étrange pour nous et qu’est-ce qui nous est facile d’identifier? Pourquoi nous voyons ce que nous voyons ; est-ce là la réalité ? Et si nous apercevions la réalité autrement, mènerions-nous alors une vie différente ?

Les sculptures de Henriette contiennent des éléments narratifs. Elle a grandi dans une ferme isolée dans l’ouest du Canada. Entourée d’une nature éblouissante, d’animaux sauvages, d’ombres et de sons mystérieux, elle a vécu dans un monde qui se confondait tout naturellement avec l’univers féerique de ses livres de chevet. C’est de ce monde perdu que ses sculptures s’inspirent et à partir de là elles cherchent à rendre les émotions et les valeurs universelles des hommes.

Ce qui manque à l’homme moderne ces sont les histoires, les légendes, les mythes collectifs. Les sculptures excitent l’imagination et invitent le spectateur à imaginer sa propre histoire, ses propres légendes et mythes.

Henriette Greidanus fait aussi des sculptures sur commande. Elle essaie alors de donner une expression concrète à des histoires personnelles. 

Nederlands Keramiste Henriette Greidanus maakt verrassende beelden van keramiek met vaak een humoristische toon en soms een venijnige nasmaak. Haar onderwerpen verwijzen naar het spanningsveld tussen fantasie en de wijze waarop wij onze wereld waarnemen, interpreteren en vormgeven.
Wat is vreemd en wat is herkenbaar? Waarom zien wij wat wij zien en is dit de werkelijkheid? Als wij de werkelijkheid anders zouden zien, zouden wij dan ook een ander leven leiden? Het verhalende is zeer belangrijk.

Henriette Greidanus bracht haar jeugd door op een afgelegen boerderij in het westen van Canada. Omringd door overweldigende natuur, wilde dieren, geheimzinnige schaduwen en geluiden, leefde zij in een wereld die naadloos overliep in de sprookjeswereld uit veel gelezen boeken.
Haar beelden vinden hierin hun inspiratie en zoeken naar de universele emoties en waarden van mensen. Ze prikkelen de fantasie en dagen de kijker uit tot het bedenken van een eigen verhaal.

Greidanus maakt ook beelden in opdracht. Zij probeert dan uitdrukking te geven aan datgene wat zij ziet in de mensen voor wie het beeld bestemd is.
Maar het blijft een interpretatie. Mensen zullen uiteindelijk hun eigen verhaal moeten ontdekken........
© 2014-2017 juul van seters